UPDATE MỚI VÀ TÍNH NĂNG CỦA SERVER

UPDATE TÍNH NĂNG 

Update 1 số tính năng và vật phẩm để phù hợp hơn với server, với lối đi mới. Thời gian chính thức áp dụng : Bảo trì sáng ngày 21 tháng 4.

Một số thay đổi : Thay đổi phần thưởng dã tẩu : Hoàn thành có cơ hội nhận được công kích, máu xu, đồ phổ xích lân, trùng luyện ngọc, quy nguyên, kiểm định...
Mốc 1k..8h sẽ có cơ hội nhận đồ phổ xích lân, rương xích lân, xu, thẻ đổi tên, triệu mãnh hào quang...

Tăng exp làm dã tẩu lên 50/100/150tr exp cho 30 nhiệm vụ.

Thay đổi về Boss đại, boss mộc nhân : Tăng tỉ lệ ra đồ phổ xích lân. Đánh chết boss có tỉ lệ rơi bí kíp 24.

Công thành chiến : Tăng phần thưởng chiếm thành : Các thành nhỏ tăng thành 20 KNB, Biện Kinh, Lâm An, Tương Dương 30 KNB.

Giảm giá máu đại : Máu đại sẽ giảm giá còn 6 xu.

Update : Sắp tới sẽ có tính năng Ép ngựa mới, Nâng cấp ngựa. Chỉnh sửa 1 số tính năng, cân bằng môn phái...

 

Các Hoạt Động Của Server

 

 

Nhiệm Vụ Giang Hồ Lệnh