MỘT SỐ THAY ĐỔI MỚI

MỘT SỐ THAY ĐỔI MỚI

Điều chỉnh 1 số phần thưởng tính năng để phù hợp hơn với server :

Giải đấu bang hội : Để server ổn định hơn chút thì bên mình sẽ dời trận công thành sang tuần sau, sẽ chỉ đánh 2 tuần là 14 và 21 tháng 6. Nay kính thông báo đến server và bang hội được biết

Boss Tiểu : Điều chỉnh máu tăng 30%. Phần thưởng tăng tỉ lệ ra đồ phổ xích lân, đánh chết có cơ hội rơi ra : Ngựa cấp 6, 7 hạn dùng 7 ngày, mảnh ngựa các loại.

Boss Đại :  Phần thưởng tăng tỉ lệ đồ phổ xích lân, đánh chết có cơ hội rơi ra : Ngựa cấp 8, 9 Hạn dùng 7 ngày, mảnh ngựa các loại, đá tiến cấp, bí kíp 24 ( Tất cả đều tỉ lệ cao hơn boss thường)

Các tính năng khác : Vận tiêu, viêm đế, vượt ải, phong lăng độ sẽ được update phần thưởng sau.

Điều chỉnh tân thủ mới : Hỗ trợ acc chính cấp 150, trùng sinh 5, 3 món xích lân, bí kíp 23, vòng triệu mãnh, vang danh, acc xe lv 185 trùng sinh 4. Bí kíp 23, 180, vòng vang danh, set bạch hổ 14 ngày, ngựa 1 cấp 7 ngày ...

Điều chỉnh cân bằng môn phái : Hiện đang trong quá trình cập nhật, 2 - 3 ngày sẽ có điều chỉnh chính thức.