SỰ KIỆN GIÁNG SINH 2023

SỰ KIỆN GIÁNG SINH 2023

Nội dung và NPC liên quan : 

 Khi đánh quái sẽ nhận được nguyên liệu giáng sinh

Dùng nguyên liệu để ép tại NPC Tổng quản sự kiện (200/200 Ba lăng huyện hoặc các thành thị)

Thời hạn sử dụng : Từ 2/12 đến 31/12

Công thức ép Người tuyết khăn quàng xanh = Hoa tuyết + cà rốt + nón giáng sinh+ cây thông+ 10 vạn lượng

                       Người tuyết khăn quàng đỏ: mua ở kì trân cát giá 5 xu

Tối đa sử dụng được 1200 Thẻ Ân Sư

Thẻ cao đồ sử dụng tối đa 1200 cái. 

Khi đạt mốc 600 và 1200 sẽ được nhận thêm kinh nghiệm và nhiều phần thưởng hấp dẫn

 

PHẦN THƯỞNG KHI SỬ DỤNG NGƯỜI TUYẾT KHĂN QUÀNG ĐỎ

 

PHẦN THƯỞNG KHI ĐẠT MỐC SỬ DỤNG NGƯỜI TUYẾT KHĂN QUÀNG ĐỎ

 

 

PHẦN THƯỞNG KHI SỬ DỤNG NGƯỜI TUYẾT KHĂN QUÀNG XANH