HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG

Nội dung và NPC liên quan : 

 Khi đánh quái sẽ nhận được nguyên liệu ép event

Dùng nguyên liệu để ép tại NPC Tổng quản sự kiện (200/200 Ba lăng huyện hoặc các thành thị)

Thời hạn sử dụng : Từ 06/04 đến 24h 30/04

Công thức ép : Huân chương tiên phong = Huân chương hạng 1+ Huân chương hạng 2 +Huân chương hạng 3 + Huân chương hạng 4+ 10 vạn lượng

Huân chương vinh dự mua ở kì trân cát giá 5 xu

Hộp huân chương vinh dự mở ra 100 huân chương vinh dự giá 500 xu

Tối đa sử dụng được 1200 Huân chương tiên phong

Huân chương vinh dự tối đa sử dụng 2400 cái

Khi đạt mốc 600, 1200, 1800 và 2400 sẽ được nhận thêm kinh nghiệm và nhiều phần thưởng hấp dẫn

PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG HUÂN CHƯƠNG VINH DỰ

 

PHẦN THƯỞNG ĐẠT MỐC SỬ DỤNG

 

 

PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG HUÂN CHƯƠNG TIÊN PHONG