CÂN BẰNG MÔN PHÁI MỚI

CÂN BẰNG MÔN PHÁI THÁNG 6

Nội dung : Điều chỉnh chính thức dame các môn phái, chính thức áp dụng từ bảo trì sáng 6/6. Sau bảo trì quí anh chị hãy đến lễ quan để nhận 1 Tín Vật Môn Phái (hsd 7 ngày), thời gian nhận đến hết 8/6.