NÂNG CAO SỨC MẠNH CÙNG VỚI NGỰA CHIẾN MỚI

NÂNG CẤP VÀ TĂNG SAO NGỰA

Những con ngựa cực kì quý hiếm tưởng chừng chỉ có thời hạn thì nay quý đồng đạo đã có thể sở hữu nó, đồng thời gia tăng sức mạnh vô địch khi nâng cấp ngựa.

NPC và vật phẩm liên quan :

Ép ngựa và nâng cấp tại NPC Nâng cấp trang Bị ( 204/199 Ba Lăng Huyện)

Mảnh ngựa các loại : Có được khi tham gia sự kiện, hoạt động của server, săn bos, event....

Đá Tiến Cấp Ngựa : Có được khi tham gia các sự kiện, hoạt động thưởng của server, event, săn boss...

Huyết Mã Thạch : Có được khi tham gia sự kiện, hoạt động của server, săn bos, event, Bán ở Kì Trân Cát giá 2500 xu.

CÔNG THỨC ÉP NGỰA

 

CÔNG THỨC NÂNG CẤP NGỰA

 

CHỈ SỐ CỦA NGỰA