EVENT THÁNG 6

SỰ KIỆN  KẸO HỒ LÔ THÁNG 6

Sự kiện tháng 6 sẽ diễn ra từ bảo trì sáng 6/6 đến 30/6. 

Trong thời gian diễn ra sự kiện có thể sử dụng 1200 cái Kẹo bông gòn ( mua 10v/1), và 1200 kẹo lồ lô đường( mua 5x/1) Tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.

Phần thưởng khi sử dụng Kẹo Hồ Lô Đường

 

PHẦN THƯỞNG  ĐẠT MỐC

 

 

PHẦN THƯỞNG SỬ DỤNG KẸO BÔNG GÒN